Gang cầu là loại gang có tính bền cao nên thường được gọi là gang bền, nhờ biến tính của gang xám lỏng bằng một số nguyên tố như Mg, Ce và các nguyên tố đất hiểm nên nó có than chì ở dạng cầu. So về độ bền thì gang cầu có tính bền cao nhất trong tất cả các loại gang do được cấu tạo từ graphit ở dạng cầu tròn. Nhìn bên ngoài chúng ta có thể nhận ra gang cầu có màu tối cũng giống như gang xám. Tuy nhiên, những nắp hố ga, song chắn rác gang Cầu thường nhẹ nên thuận lợi cho việc lắp đặt và sử dụng.

Nắp Hố Ga Gang Cầu

Hiển thị 5 sản phẩm